Projektowanie Wnętrz na Facebook

Architekci do Domu Kultury

Opublikowano: 24 marca, 2014 Autor:

Dom Kultury INSPIRO w Podłężu zaprasza architektów, architektów krajobrazu i projektantów zainteresowanych współpracą z domami kultury, bibliotekami i innymi instytucjami kultury do prezentacji swojego portfolio w specjalnej Bazie architektów.

Strefa 52Strefa 52

INSPIRO przekazuje na osiem miesięcy w ręce rezydentów dom kultury, aby dzielić się nie tylko infrastrukturą, ofertą, zaangażowaniem społeczności, ale także swoim doświadczeniem i możliwością realizacji autorskich pomysłów. Strefa52 to eksperyment, z którego skorzystają obecni i przyszli pracownicy instytucji kulturalnych, animatorzy, instruktorzy, kierownicy domów kultury, samorządy lokalne, a w rezultacie lokalne społeczności.

Dom Kultury INSPIRO to pierwszy w Polsce dom kultury zarządzany przez stowarzyszenie. Wnętrza domu kultury zostały zaprojektowane we współpracy z użytkownikami budynku. W warsztatach projektowych uczestniczyli architekci, eksperci i przede wszystkim dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Obecny wygląd domu kultury jest wspólną zasługą lokalnej społeczności. Cały proces jest unikatowym na skalę Polski przykładem skutecznego działania w tworzeniu bliskiej użytkownikowi instytucji kultury. Teraz, nowa przestrzeń DK ISNPIRO staje się strefą eksperymentu.

Architektoniczny eksperyment w Strefie 52

Podczas projektu rezydenci pod okiem doświadczonych animatorów i menedżerów kultury będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności. Pobyt uczestników zostanie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, poznawczym, w wszechstronny sposób zostaną opracowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania domu kultury oraz lokalnej społeczności. W drugim, eksperymentalnym, na podstawie pozyskanych informacji rezydenci zrealizują autorskie projekty, uwzględniające potrzeby mieszkańców. Wnioski i relacje uczestników będą na bieżąco włączane do zasobów platformy internetowej, która stanie się praktycznym kompendium wiedzy.

Platforma internetowa ma przybliżyć jak najszerszemu gronu pracowników kultury partycypacyjny model tworzenia instytucji kultury. Zapisy doświadczeń DK INSPIRO, wywiady, teksty ekspertów, spostrzeżenia interesariuszy domu kultury, przykłady europejskich dobrych praktyk, materiały audiowizualne i instruktażowe oraz internetowe portfolio architektów i projektantów, działających w dziedzinie partycypacji społecznej mają wywołać dyskusję na temat roli nowoczesnego domu kultury.

Strefa 52 Współczesny Dom Kultury

Dopełnieniem debaty odbywającej się na stronie projektu będzie konferencja pt. “Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce” (7–8 czerwca 2014 r.). Zaplanowane panele dyskusyjne poświęcone będą infrastrukturze, przestrzeni oraz ludziom tworzącym domy kultury. Zaproszenie przedstawicieli instytucji państwowych i pozarządowych, władz samorządowych, architektów, uczestników projektu, specjalistów uniwersyteckich, mediów i społeczności lokalnej do DK INSPIRO nada rozmowom o partycypacji nowego wymiaru.

Strefa52 ma stać się przestrzenią eksperymentów, dzięki którym uda się opracować innowacyjne metody, dotyczące działań w domach kultury. Ma dostarczyć narzędzi pozwalających na realizację projektów, mogących zmieniać świat.

Strefa52 to trwający 11 miesięcy (od lutego do grudnia 2014 r.) projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skierowany jest do pracowników instytucji kulturalnych, animatorów, osób zainteresowanych tworzeniem instytucji kultury i partycypacją społeczną. Zostanie przeprowadzony w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu koło Krakowa.

Strefa 52 – zgłoś swój udział!

Pod adresem www.strefa52.org prezentowane będzie portfolio projektantów, którzy chcieliby podjąć współpracę z domami kultury, bibliotekami i innymi instytucjami kultury. Baza ma przyczynić się do propagowania przykładów projektowania na wysokim poziomie projektowo-estetycznym i w oparciu o zaangażowanie lokalnej społeczności. Platforma ułatwi kontakt potencjalnych inwestorów – instytucji publicznych ze specjalistami w dziedzinie architektury i projektowania partycypacyjnego.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.strefa52.org. Zgłoszenia portfolio można dokonać przez formularz bazy lub mailowo na adres martatomasiak@inspiro.org według schematu opisanego w Regulaminie.

NADSYŁANIE APLIKACJI TYLKO DO 31 MARCA
Tags: ,

Zostaw komentarz

Polityka prywatności | Regulamin

© 2019 Projektowanie Wnętrz, Galerie Projektów, Wystrój i Aranżacje Wnętrz - Projektowanie i wystrój wnętrz | projekty wnętrz